1. czytanie (Ap 12, 10-12a)

Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.

Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!»

Ewangelia (J 17, 20-26)

Aby stanowili jedno

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich»

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu, z Apokalipsy św. Jana, słyszymy o triumfie nieba nad złem, gdzie zwycięstwo odniesiono dzięki ofierze Chrystusa – Krwi Baranka. Oskarżyciel, szatan, zostaje strącony, a zwycięstwo wiernych osiągnięte jest przez moc świadectwa i niezłomność w wierze, nawet kosztem życia. Głos z nieba wzywa do radości wszystkich mieszkańców nieba z powodu tego zwycięstwa nad złem, podkreślając zarazem znaczenie ofiary Chrystusa i odwagi świadków wiary.

Ewangelia według św. Jana przynosi nam fragment modlitwy Jezusa do Ojca, w której prosi On nie tylko za swoich uczniów, ale również za tych, którzy uwierzą przez ich słowo. Jezus modli się o jedność wierzących, na wzór jedności między Nim a Ojcem, by wszyscy stanowili jedno. Taka jedność ma być znakiem dla świata o posłaniu Jezusa przez Ojca i o miłości Boga do ludzi. Jezus pragnie również, by wierzący mogli być z Nim i oglądać Jego chwałę, będąc pełni miłości, którą Bóg obdarzył Jezusa od początku.

Krótka nauka na dziś

Oba czytania mówią o zwycięstwie, miłości i jedności jako kluczowych elementach doświadczenia i świadectwa chrześcijańskiego. Podkreślają one, że podstawą chrześcijańskiego życia jest miłość pochodząca od Boga, manifestująca się w ofierze Chrystusa, w jedności wiernych i w ich świadectwie wiary przed światem.

Zwycięstwo nad złem i śmiercią jest możliwe dzięki ofierze Chrystusa i wierności Jego naśladowców, którzy nie boją się dawać świadectwa swojej wiary. Jezus modli się o jedność wszystkich wierzących, by przez ich zgodę świat mógł dostrzec prawdę o miłości Bożej i posłaniu Syna, co jest fundamentem naszej nadziei i siły w codziennym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram