Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 17.10.2023

Słowo na Dziś – 17.10.2023

1. czytanie (Rz 1, 16-25)

Boga można poznać przez Jego dzieła

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: «A sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze».

Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się oni wymówić od winy, ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. «I zamienili chwałę» niezniszczalnego Boga «na podobizny» i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Ewangelia (Łk 11, 37-41)

Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.

Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian, Święty Paweł mówi o mocy Ewangelii jako źródle zbawienia. Podkreśla, że Boga można poznać poprzez Jego dzieła w przyrodzie, a niewierni nie mają usprawiedliwienia, ponieważ Boża obecność i mądrość objawiają się w stworzeniu. Niemniej jednak ludzie często odwracają się od Boga, tworząc fałszywe bożki i oddając się grzechom. Nauka ta wskazuje na konieczność uznania Boga jako źródła prawdy i mądrości oraz podziękowania Mu za Jego dzieła w naszym życiu.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus krytykuje faryzeuszy za skoncentrowanie się na zewnętrznych aspektach religii jak obmywanie rąk przed jedzeniem, zamiast dbać o swoje wnętrze i czystość serca. Pan Jezus podkreśla, że prawdziwa czystość i świętość zaczynają się od wnętrza człowieka. Nauka z tej Ewangelii uczy nas, że nasza relacja z Bogiem nie może być tylko zewnętrznym obrządkiem, ale musi wynikać z prawdziwego nawrócenia serca i duchowej czystości.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań możemy wyciągnąć naukę o konieczności patrzenia na świat z perspektywy duchowej, doceniania Bożego działania w naszym życiu oraz o dążeniu do czystości wewnętrznej. To wyzwania, które stawiają przed nami Słowo Boże. Niech będą one inspiracją dla naszej wiary i naszego codziennego życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram