Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 18.02.2024

Słowo na Dziś – 18.02.2024

1. czytanie (Rdz 9, 8-15)

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

2. czytanie (1 P 3, 18-22)

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają różne aspekty Bożego przymierza z ludzkością, zbawienia i nawrócenia.

Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opisuje przymierze, które Bóg zawarł z Noem po potopie. Bóg obiecuje, że nigdy więcej nie zniszczy ziemi potopem i daje tęczę jako znak tego przymierza. To czytanie przypomina o miłosierdziu Boga i Jego stałej obecności w świecie oraz o Jego obietnicy ochrony i błogosławieństwa dla całego stworzenia.

Drugie czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła mówi o zbawieniu przez Chrystusa. Piotr porównuje chrzest do arki Noego, która uratowała osiem osób przed wodami potopu. Tak samo chrzest, który nie jest tylko zewnętrznym rytuałem, ale zobowiązaniem dobrego sumienia wobec Boga, ratuje nas przez zmartwychwstanie Chrystusa. To czytanie podkreśla znaczenie chrztu jako sakramentu zbawienia i nowego życia w Chrystusie.

Ewangelia według św. Marka opisuje początek publicznej działalności Jezusa. Po swoim chrzcie i kuszeniu na pustyni, Jezus zaczyna głosić Ewangelię Bożą w Galilei. Jego przesłanie brzmi: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” To czytanie wzywa nas do nawrócenia i wiary w dobrą nowinę o zbawieniu, które przynosi Jezus.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina o Bożym przymierzu i obietnicy, drugie czytanie uczy o znaczeniu chrztu jako drogi do zbawienia, a Ewangelia wzywa do nawrócenia i wiary w przesłanie Jezusa.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Ufaj w miłosierdzie Boga wyrażone w Jego przymierzu, przyjmij zbawienie poprzez chrzest i nawracaj się, wierząc w dobrą nowinę głoszoną przez Jezusa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram