Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 18.10.2023

Słowo na Dziś – 18.10.2023

1. czytanie (2 Tm 4, 10-17a)

Łukasz towarzyszy Pawłowi

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą; jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.

Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały.

Ewangelia (Łk 10, 1-9)

Żniwo wielkie, ale robotników mało

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

Streszczenie Słowa

W Drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł pisze o swoich doświadczeniach i towarzyszach w służbie Bożej. Demas opuścił go z miłości do świata, Krescens i Tytus udali się w różne miejsca, ale Łukasz pozostał przy Pawle. Paweł prosi Tymoteusza, aby przyprowadził Marka, który jest mu potrzebny oraz aby zabierał ze sobą księgi, zwłaszcza pergaminy. Paweł wspomina o Aleksandrze, który wyrządził mu wiele zła i wyraża ufność, że Pan odwiedzi go według jego uczynków. Mimo że wszyscy go opuścili w pierwszej obronie, Pan pozostał przy nim i umocnił go w głoszeniu Ewangelii, aby dotarła do wszystkich narodów.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysyła ich, aby głosili Dobrą Nowinę. Mówi im, że żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało, dlatego powinni prosić Pana żniwa o więcej robotników. Wysyła ich jak owce między wilki, bez trzosa, torby ani sandałów. Jezus zachęca ich do ogłaszania pokoju domom, w których są przyjmowani, a jednocześnie przygotowuje ich na nieprzychylność. Naucza ich, że królestwo Boże jest blisko i że powinni uzdrawiać chorych i głosić o Jego przyjściu.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania mówią nam, że służba Boża i szerzenie Ewangelii wymagają oddania, zaufania Bogu oraz gotowości do trudności i poświęceń. Nawet w obliczu opuszczenia przez innych, wartość przyjaźni i wsparcia ze strony tych, którzy pozostają przy nas, jest nieoceniona. Jezus uczy nas, że praca w Jego królestwie może być trudna, ale warto dążyć do szerzenia Bożej miłości i pokoju, niezależnie od reakcji innych.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram