Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 19.09.2023

Słowo na Dziś – 19.09.2023

1. czytanie (1 Tm 3, 1-13)

Cechy wymagane od biskupów i diakonów

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.

Diakonami tak samo powinni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również – godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

Ewangelia (Łk 7, 11-17)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.

Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza mówi o cechach wymaganych od biskupów i diakonów. Biskup powinien być przyzwoity, mąż jednej żony, trzeźwy, umiejący nauczać, nieupijający się, nieagresywny, gościnny i rozsądny. Diakonom również nakazuje się postępować w sposób godny, z podobnymi cnotami. Kobiety, które pomagają, powinny być nieskalane, trzeźwe i wiernie wykonywać swoje obowiązki.

Ewangelia według Świętego Łukasza opisuje cudowne wskrzeszenie młodzieńca w Nain przez Jezusa. Spotykając pogrzeb, Jezus zlitował się nad matką, która straciła swojego syna, i przywrócił go do życia. Ludzie byli pełni podziwu i mówili, że wielki prorok pojawił się wśród nich, a Bóg nawiedził swój lud. Wiadomość o tym wydarzeniu rozeszła się po całej okolicy.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań wynika nauka o znaczeniu odpowiedzialności i godności w służbie Kościoła. Biskupi i diakoni powinni być wzorcami cnoty, trzeźwości i wierności w wypełnianiu swoich obowiązków. Ponadto, opowieść o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain ukazuje miłosierdzie i moc Jezusa, który przychodzi z pomocą ludziom w najtrudniejszych chwilach, przywracając nadzieję i życie. Nauka ta podkreśla, że w trudnościach i stratach warto szukać pomocy u Boga, który może przemieniać nasze życie i przywracać nadzieję.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram