Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 20.02.2024

Słowo na Dziś – 20.02.2024

1. czytanie (Iz 55, 10-11)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Ewangelia (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na mocy Bożego słowa i na znaczeniu modlitwy.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza porównuje Boże słowo do deszczu i śniegu, które nie wracają do nieba, dopóki nie nawodnią ziemi i nie zapewnią urodzaju. Podobnie, słowo Boże, które wychodzi z ust Boga, nie wraca do Niego bezowocne, ale dokonuje tego, co Bóg zamierzył, i spełnia pomyślnie swoje posłannictwo. To czytanie podkreśla skuteczność i moc Bożego słowa w realizowaniu Bożych zamiarów w świecie.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia nauczanie Jezusa o modlitwie. Jezus ostrzega przed gadatliwością w modlitwie, charakterystyczną dla pogan, i przypomina, że Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Następnie Jezus uczy modlitwy „Ojcze nasz”, która jest wzorem dla chrześcijańskiej modlitwy. Podkreśla ona świętość imienia Bożego, prośbę o przyjście Jego królestwa, spełnienie Jego woli, zapewnienie codziennych potrzeb, przebaczenie win, jak również pomoc w pokusach i ochronę przed złem. Jezus zaznacza też, że przebaczenie, jakiego udzielamy innym, jest kluczowe dla otrzymania przebaczenia od Boga.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina o mocy i skuteczności Bożego słowa, a Ewangelia uczy o ważności modlitwy i potrzebie przebaczenia.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Zaufaj mocy Bożego słowa, które działa w świecie, i módl się zgodnie z nauczaniem Jezusa, pamiętając o znaczeniu przebaczenia w naszym życiu duchowym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram