Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 20.10.2023

Słowo na Dziś – 20.10.2023

1. czytanie (Rz 4, 1-8)

Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? «Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość».

Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:

«Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu».

Ewangelia (Łk 12, 1-7)

Głosić słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach.

A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!

Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian św. Paweł mówi o usprawiedliwieniu Abrahama przez wiarę. Paweł podkreśla, że Abraham został usprawiedliwiony nie przez uczynki, ale przez wiarę w Boga. To jest zilustrowane słowami, że Abrahamowi “uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość.” Paweł wskazuje, że usprawiedliwienie nie wynika z prac człowieka, ale jest darem Bożej łaski. Cytuje także Dawida, który mówi, że błogosławionym jest ten, któremu Pan odpuszcza grzechy i nie liczy ich przeciwko niemu.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus przestrzega przed obłudą i hipokryzją faryzeuszów. Mówi, że nic nie pozostaje ukryte i że wszystko, co jest w mroku, w końcu zostanie ujawnione. Jednocześnie zachęca swoich uczniów, by nie bali się tych, którzy mogą jedynie zabić ciało, ale mieli szczerą bojaźń Boga, który ma moc nad duszą i wiecznością. Jezus podkreśla, że każda osoba jest cenna w oczach Bożych, a nawet włosy na głowie są policzone przez Boga.

Krótka nauka na dziś

Usprawiedliwienie przed Bogiem nie zależy od naszych uczynków, ale od naszej wiary i relacji z Bogiem. Warto dążyć do szczerości i autentycznego życia duchowego, unikając obłudy i ukrywania prawdy. Jezus zachęca nas również do odwagi i zaufania Bogu, ponieważ jesteśmy cenni w Jego oczach, a On zatroszczy się o nas.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram