1. czytanie (Dz 4, 8-12)

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

2. czytanie (1 J 3, 1-2)

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Ewangelia (J 10, 11-18)

Jezus jest dobrym pasterzem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o odważnym świadectwie Piotra przed przełożonymi ludu i starszymi. Piotr, napełniony Duchem Świętym, wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na kamień węgielny, odrzucony przez budujących, który jednak stał się podstawą zbawienia. To właśnie przez Jezusa, ukrzyżowanego i wskrzeszonego, dokonuje się uzdrowienie i zbawienie. Piotr podkreśla, że nie ma innego imienia pod niebem, które mogłoby dać ludzkości zbawienie.

Z drugiego czytania, z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła, otrzymujemy przypomnienie o niesamowitej miłości Ojca, która pozwala nam być nazwanymi dziećmi Bożymi. Ta tożsamość jako dzieci Boże jest już obecna, ale pełnia tego, czym będziemy, jeszcze się nie objawiła. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości będziemy podobni do Boga, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest.

Ewangelia według św. Jana przedstawia Jezusa jako dobrego pasterza, który daje swoje życie za owce. W przeciwieństwie do najemnika, który ucieka w obliczu niebezpieczeństwa, dobry pasterz zna swoje owce i jest znany przez nie, podobnie jak jest znany przez Ojca. Jezus mówi również o innych owcach, nie należących do tej zagrody, które musi przyprowadzić, aby była jedna owczarnia pod jednym pasterzem. To nauczanie podkreśla uniwersalny charakter misji Jezusa i Jego ofiarną miłość.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań mówi nam o centralnym miejscu Jezusa w dziele zbawienia, o naszej tożsamości jako dzieci Bożych oraz o uniwersalnym powołaniu do bycia częścią jednej wspólnoty pod opieką dobrego pasterza. Przypomina nam to o znaczeniu wiary, nadziei i miłości w naszym życiu duchowym.

Jezus Chrystus jest fundamentem naszego zbawienia i centrum naszej wiary, zapraszając nas do życia w bliskiej relacji z Nim jako naszym dobrym pasterzem. Jako dzieci Boże jesteśmy wezwani do życia w nadziei i miłości, czekając na pełne objawienie naszej tożsamości w Bogu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram