Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 21.10.2023

Słowo na Dziś – 21.10.2023

1. czytanie (Rz 4, 13. 16-18)

Abraham wzorem wiary chrześcijan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nie od wypełniania Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich – jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów» – przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się «ojcem wielu narodów», zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».

Ewangelia (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian św. Paweł mówi o wierze Abrahama jako wzorcu dla chrześcijan. Paweł podkreśla, że obietnica dana Abrahamowi o dziedziczeniu świata nie zależy od przestrzegania Prawa, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dziedzictwo Boże przypada ludziom dzięki wierze, z łaski Bożej, a Abraham jest uważany za ojca wiary dla wszystkich, zarówno tych, którzy przestrzegają Prawa, jak i tych, którzy żyją wiarą w Boga. Paweł wskazuje, że Abraham uwierzył Bogu, który daje życie umarłym i powołuje to, czego nie ma.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus mówi o ważności wyznawania wiary w Jego obecność przed ludźmi. Uczniowie, którzy przyznają się do Jezusa przed ludźmi otrzymają uznanie od Syna Człowieczego wobec aniołów Bożych. Jednak Jezus ostrzega przed wypieraniem się Go publicznie, ponieważ wypieranie się Syna Człowieczego przed ludźmi będzie miało skutki. Ważne jest, aby nie bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, co jest grzechem nieodpuszczalnym. Jezus zapewnia swoich uczniów, że Duch Święty będzie ich prowadził i dawał mądrość w trudnych chwilach, kiedy będą świadkami swojej wiary.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla znaczenie wiary i wyznawania jej przed innymi ludźmi. Zarówno Abraham jak i uczniowie Jezusa są przykładami konsekwentnego wyznawania swojej wiary w obliczu trudności. Warto trwać w wierzeniach i zaufaniu Bogu niezależnie od okoliczności.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram