1. czytanie (Dz 11, 1-18)

Wejście pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki: «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi?». Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei:

«Modliłem się – mówił – w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i gady.

Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!”. Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba.

Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: „Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”.

Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?».

Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli».

Ewangelia (J 10, 1-10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o ważnym momencie w historii Kościoła: akceptacji pogan jako równych członków wspólnoty wierzących. Piotr, będąc krytykowanym za wspólny posiłek z poganami, opowiada o swoim wizjonerskim doświadczeniu, które nauczyło go, że Bóg nie uznaje żadnego człowieka za nieczystego lub niedostępnego dla swojej łaski. Piotr podkreśla, że Duch Święty zstąpił na pogan tak samo jak na żydowskich wierzących na początku, co było dla niego znakiem, że Bóg otwiera drzwi Kościoła dla wszystkich ludów. Ta historia pokazuje, że łaska Boża jest uniwersalna i dostępna dla każdego, niezależnie od pochodzenia czy wcześniejszych przekonań.

Ewangelia według św. Jana przedstawia Jezusa jako bramę owiec, przez którą wszyscy muszą wejść, by być zbawieni. Jezus kontrastuje się z tymi, którzy próbują wejść do owczarni innymi drogami, nazywając ich złodziejami i rozbójnikami. Podkreśla, że tylko przez Niego można znaleźć bezpieczeństwo i życie w obfitości. Ta przypowieść jest przypomnieniem, że zaufanie i posłuszeństwo Jezusowi są kluczem do prawdziwego życia i zbawienia.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla, że zbawienie i łaska Boża są dostępne dla wszystkich przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Piotr dowodzi, że nie ma miejsca na dyskryminację w Kościele, a misja ewangelizacyjna obejmuje wszystkie narody. Jezus, będąc jedyną bramą do zbawienia, wzywa nas do głębokiego zaufania i oddania, przypominając, że Jego obecność w naszym życiu przynosi pokój i obfitość.

Akceptacja pogan przez wczesny Kościół podkreśla uniwersalność łaski Bożej i otwartość Kościoła na wszystkie narody. Jezus, jako brama owiec, jest naszym przewodnikiem do pełni życia i zbawienia, zapraszając nas do życia w Jego obecności i pod Jego ochroną.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram