Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 22.09.2023

Słowo na Dziś – 22.09.2023

1. czytanie (1 Tm 6, 2c-12)

Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Ewangelia (Łk 8, 1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza podkreśla się znaczenie wierności zdrowym naukom i służbie Bożej bezinteresownością. Apostoł przestrzega przed dociekliwym i konfliktowym nauczaniem, które prowadzi do zawiści, kłótni i innych zgubnych postaw. Zamiast tego, zachęca do skupienia się na pobożności, zadowoleniu z tego, co się ma, i unikaniu chciwości.

W Ewangelii według św. Łukasza widzimy, jak Jezus podróżuje i naucza o królestwie Bożym, a towarzyszą Mu kobiety, w tym Maria Magdalena, Joanna i Zuzanna, które wspierają Jego posługę ze swojego mienia. To ukazuje, że służenie Bogu i Ewangelii może być realizowane przez różne osoby i że każdy może wnosić swój wkład w Boże dzieło.

Krótka nauka na dziś

Nauka wynikająca z dzisiejszych czytań podkreśla znaczenie wierności zdrowym naukom i służby Bożej bezinteresownością oraz pokazuje, że służenie Bogu nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych, ale każdy może wnieść swój wkład w Boże dzieło, niezależnie od płci czy statusu materialnego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram