Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 23.02.2024

Słowo na Dziś – 23.02.2024

1. czytanie (Ez 18, 21-28)

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?

A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.

Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Ewangelia (Mt 5, 20-26)

Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego podkreślają tematy nawrócenia, sprawiedliwości i pojednania.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Ezechiela mówi o sprawiedliwości Bożej. Bóg wyjaśnia, że jeśli ktoś grzeszny odwróci się od swoich grzechów i będzie postępować sprawiedliwie, będzie żył. Natomiast jeśli ktoś sprawiedliwy odstąpi od sprawiedliwości, umrze z powodu swojego grzechu. Bóg podkreśla, że Jemu nie zależy na śmierci grzesznika, ale na jego nawróceniu i życiu. To czytanie przypomina, że Bóg jest miłosierny i gotowy przebaczyć tym, którzy szczerze się nawracają.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia nauczanie Jezusa na temat sprawiedliwości, która przewyższa sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Jezus mówi, że unikanie grzechu, takiego jak zabójstwo, zaczyna się od unikania gniewu, nienawiści i pogardy wobec innych. Podkreśla także znaczenie pojednania z bliźnim przed ofiarowaniem daru na ołtarzu. Jezus wzywa do pojednania i szybkiego rozwiązywania konfliktów, aby uniknąć surowszego sądu.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie podkreśla miłosierdzie Boże i możliwość nawrócenia dla grzeszników, a Ewangelia uczy o głębszym rozumieniu sprawiedliwości, które obejmuje unikanie gniewu i pogardy oraz dążenie do pojednania.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Nawracaj się i żyj sprawiedliwie w oczach Boga, unikaj gniewu i nienawiści oraz dąż do pojednania z bliźnimi, aby osiągnąć prawdziwą sprawiedliwość i wejść do królestwa niebieskiego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram