Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 23.03.2024

Słowo na Dziś – 23.03.2024

1. czytanie (Ez 37, 21-28)

Bóg gromadzi rozproszonych

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.

I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.

Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.

I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze».

Ewangelia (J 11, 45-57)

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.

Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».

Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.

Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.

A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»

Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj koncentrują się na tematach gromadzenia i jedności w planie Bożym oraz na ofierze Jezusa jako środka do realizacji tego planu.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela, Bóg obiecuje zgromadzić Izraelitów, którzy zostali rozproszeni pośród narodów, i uczynić ich jednym narodem w ich własnym kraju. Bóg zapowiada utworzenie wiecznego przymierza pokoju z Izraelem, gdzie będą oni mieszkać bezpiecznie pod rządami jednego króla, będącego potomkiem Dawida. Ten tekst wyraża nadzieję na odnowienie i jedność narodu wybranego oraz obietnicę Bożej obecności wśród swego ludu.

Ewangelia według Świętego Jana przedstawia reakcję Żydów i władz religijnych na cuda dokonane przez Jezusa, zwłaszcza na wskrzeszenie Łazarza. Odpowiedzią na te znaki jest decyzja o zabiciu Jezusa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się Jego nauki. Kajfasz, najwyższy kapłan, wypowiada proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, co jest nieświadomym wskazaniem na Jego mesjańską misję. Śmierć Jezusa jest przedstawiona jako środek do zgromadzenia rozproszonych dzieci Bożych.

Krótka nauka na dziś

Te czytania ukazują Boży plan zbawienia jako proces gromadzenia i jednoczenia ludzi wokół siebie. W Starym Testamencie Bóg obiecuje zgromadzić Izraelitów i odnowić przymierze z nimi. W Nowym Testamencie Jezus, jako spełnienie tych obietnic, staje się środkiem do zgromadzenia ludzi z różnych narodów w jedno ciało, Kościół.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Bóg pragnie zgromadzić wszystkich swoich dzieci w jedności i pokoju, co realizuje się poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, który umiera za lud, aby zjednoczyć rozproszonych i przyprowadzić ich do wiecznego życia w swoim Królestwie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram