1. czytanie (Jk 5, 9-12)

Cierpliwość i wytrwanie

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.

Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd.

Ewangelia (Mk 10, 1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.

I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania przypominają nam o dwóch bardzo ważnych wartościach w życiu chrześcijańskim: cierpliwości i wytrwałości oraz o nierozerwalności małżeństwa.

W pierwszym czytaniu, św. Jakub przekazuje nam, że powinniśmy być cierpliwi i wytrwali, tak jak byli prorocy, którzy mówili w imię Pana. Hiob jest tu przykładem osoby, która mimo wielu trudności i cierpień, zachowała wiarę i wytrwałość, ostatecznie otrzymując nagrodę od Boga. Św. Jakub przestrzega również przed składaniem lekkomyślnych przysiąg, podkreślając, że nasze słowo powinno być wiarygodne i zgodne z naszymi czynami.

Ewangelia wg św. Marka koncentruje się na nierozerwalności małżeństwa. Jezus przypomina, że od początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę, którzy mają tworzyć nierozerwalną jedność. Rozwód jest sprzeczny z Bożym planem, ponieważ małżeństwo jest świętym związkiem, który Bóg złączył. Jezus podkreśla, że rozdzielenie tego, co złączył Bóg, jest niewłaściwe.

Krótka nauka na dziś

Nauka z tych czytań jest prosta, ale głęboka: Bóg wzywa nas do cierpliwości i wytrwałości w obliczu życiowych prób, zachęcając nas do bycia wiernymi i konsekwentnymi w naszych zobowiązaniach. W kontekście małżeństwa, przypomina o świętości i nierozerwalności tego związku, który powinien być oparty na miłości, zaufaniu i wierności.

Bądźmy cierpliwi i wytrwali w trudnościach, ufając, że Bóg nas wspiera i prowadzi. Pamiętajmy również o świętości małżeństwa jako nierozerwalnego związku miłości, który jest błogosławiony przez Boga.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram