1. czytanie (1 P 5, 5b-14)

Marek, uczeń Piotra Apostoła

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, napominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie.

Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła, otrzymujemy cenne wskazówki dotyczące życia w chrześcijańskiej wspólnocie. Piotr zachęca do pokory, wzajemnego wsparcia i zaufania Bogu, który troszczy się o swoje dzieci. Podkreśla również konieczność czujności w obliczu duchowych zagrożeń i przeciwności, przypominając o uniwersalnym doświadczeniu cierpienia wśród wierzących i obiecując Boże wsparcie i wzmocnienie po okresie prób. W liście pojawia się też osobiste pozdrowienie od Marka, wskazujące na bliskie relacje i współpracę w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich.

Ewangelia według św. Marka przynosi z kolei misyjne zlecenie Jezusa dla Jego uczniów – nakaz głoszenia Ewangelii “wszelkiemu stworzeniu”. Jezus obiecuje, że wierzącym będą towarzyszyć znaki potwierdzające ich wiarę i misję, takie jak uzdrawianie chorych czy ochrona przed niebezpieczeństwami. Tekst kończy się stwierdzeniem o wniebowstąpieniu Jezusa i aktywnym zaangażowaniu uczniów w głoszenie dobrej nowiny, wspartych przez Pana i Jego moc.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla znaczenie pokory, wzajemnego wsparcia i modlitwy w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, a także przypomina o misji każdego wierzącego do głoszenia Ewangelii. Wskazuje, że trudności i cierpienie są częścią chrześcijańskiego życia, ale w nich także można doświadczyć wsparcia i umocnienia od Boga.

Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do życia w pokorze, zaufania Bogu oraz do czujności wobec duchowych wyzwań, pamiętając, że Bóg obiecuje nas wspierać i umacniać. Misja głoszenia Ewangelii jest fundamentalnym zadaniem powierzonym przez Jezusa, które wymaga od nas wierności i otwartości na działanie Ducha Świętego, przynosząc światu światło nadziei i zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram