Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 26.02.2024

Słowo na Dziś – 26.02.2024

1. czytanie (Dn 9, 4b-10)

Wyznanie grzechów

Czytanie z Księgi proroka Daniela

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju.

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Ewangelia (Łk 6, 36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematyce wyznania grzechów, miłosierdzia i przebaczenia.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Daniela przedstawia wzruszające wyznanie grzechów Daniela w imieniu całego narodu Izraela. Daniel przyznaje, że naród zgrzeszył i zbuntował się przeciwko Bogu, odstępując od Jego przykazań. Mówi o tym, że mieszkańcy Judy i Jerozolimy oraz cały Izrael zasługują na wstyd z powodu swoich grzechów. Jednakże podkreśla, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, mimo że naród zbuntował się przeciw Niemu. To czytanie przypomina, że wyznanie grzechów i przyznanie się do winy jest pierwszym krokiem ku uzyskaniu Bożego miłosierdzia.

Ewangelia według św. Łukasza przekazuje nauczanie Jezusa o miłosierdziu i przebaczeniu. Jezus wzywa swoich uczniów, aby byli miłosierni, jak Ojciec niebieski jest miłosierny. Nakazuje im nie sądzić i nie potępiać innych, ale przebaczać. Jezus mówi, że sposób, w jaki traktujemy innych, będzie miarą, jaką zostaniemy potraktowani przez Boga. To czytanie uczy, że miłosierdzie i przebaczenie są kluczowymi aspektami chrześcijańskiego życia i że powinniśmy być hojni w udzielaniu ich innym.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie podkreśla znaczenie wyznania grzechów i polegania na Bożym miłosierdziu, a Ewangelia uczy o konieczności bycia miłosiernym i przebaczającym w naszych relacjach z innymi.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Wyznaj swoje grzechy i szukaj Bożego miłosierdzia, bądź miłosierny i przebaczający innym, tak jak Bóg jest miłosierny i przebaczający wobec ciebie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram