1. czytanie (Dz 13, 26-33)

Bóg wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:

«Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił.

Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.

Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.

My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”».

Ewangelia (J 14, 1-6)

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?».

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, uczymy się o kerygmatycznym przesłaniu św. Pawła skierowanym do ludzi w Antiochii Pizydyjskiej. Paweł podkreśla, że mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy, nie uznając Jezusa i domagając się Jego śmierci, nieświadomie wypełnili proroctwa dotyczące Mesjasza. Centralnym punktem jego przemówienia jest zmartwychwstanie Jezusa, które jest spełnieniem obietnicy danej ojcom, oraz świadectwo tych, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Paweł wskazuje, że przez wskrzeszenie Jezusa Bóg otworzył nową drogę zbawienia, dostępną dla wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Ewangelia według św. Jana przynosi słowa pocieszenia i obietnicy Jezusa skierowane do Jego uczniów. Mówi on o przygotowaniu miejsca dla nich w domu Ojca, zapewniając, że powróci, aby ich zabrać do siebie. Kiedy Tomasz wyraża niepewność co do drogi, którą powinni podążać, Jezus odpowiada, że jest „drogą i prawdą, i życiem” – jedyną drogą do Ojca. Ta rozmowa uwydatnia centralną rolę Jezusa w chrześcijaństwie jako pośrednika między Bogiem a ludźmi oraz jako źródła zbawienia.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej: znaczenie zmartwychwstania Jezusa jako spełnienia Bożych obietnic i otwarcia drogi do zbawienia dla wszystkich wierzących, a także tożsamość Jezusa jako drogi do Ojca, która zapewnia życie wieczne. Przypomina nam również o naszym powołaniu, by być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w świecie, trzymając się prawdy Jego słów i nauczania.

Zmartwychwstanie Jezusa jest kluczowym momentem, który otwiera wszystkim ludziom drogę do zbawienia i spełnia obietnice dane przez Boga. Jezus Chrystus, będąc drogą, prawdą i życiem, jest centralną postacią wiary chrześcijańskiej, prowadzącą nas do wiecznego życia z Ojcem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram