Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 27.02.2024

Słowo na Dziś – 27.02.2024

1. czytanie (Iz 1, 10. 16-20)

Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!

«Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.

Ewangelia (Mt 23, 1-12)

Strzeżcie się pychy i obłudy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego skupiają się na tematyce sprawiedliwości, prawdziwej pobożności i pokory.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza jest ostrzeżeniem dla ludu, który oddalił się od Boga i pogrążył w niesprawiedliwości. Bóg wzywa ich do oczyszczenia się i zaniechania złych uczynków. Nakazuje im troszczyć się o sprawiedliwość, wspierać uciśnionych, sieroty i wdowy. Bóg obiecuje, że jeśli będą posłuszni i ulegli, będą zażywać dóbr ziemskich, ale jeśli będą się opierać, spotka ich kara. To czytanie podkreśla, że prawdziwa pobożność wyraża się w czynieniu dobra i w walce o sprawiedliwość.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia nauczanie Jezusa o hipokryzji uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Jezus zwraca uwagę na ich obłudę: mówią, ale sami nie czynią, obciążają innych ciężkimi wymaganiami, a sami ich nie spełniają. Jezus ostrzega przed pragnieniem poklasku i zaszczytów, podkreślając, że prawdziwa wielkość leży w służbie i pokorze. Nakazuje swoim uczniom nie szukać tytułów, ale naśladować Jego przykład pokory i służby.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie mówi o potrzebie nawrócenia i życia w sprawiedliwości, a Ewangelia naucza o unikaniu hipokryzji i dążeniu do prawdziwej wielkości przez pokorę i służbę.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Oczyszczaj się z grzechu, działaj sprawiedliwie, unikaj hipokryzji i dąż do pokory, naśladując Chrystusa, który jest naszym największym Nauczycielem i Przykładem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram