Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 28.02.2024

Słowo na Dziś – 28.02.2024

1. czytanie (Jr 18, 18-20)

Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!»

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematyce cierpienia, służby i poświęcenia.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Jeremiasza przedstawia modlitwę Jeremiasza, w której wyraża on swój ból i cierpienie z powodu prześladowań. Prorok skarży się na niesprawiedliwość i zdradę ze strony swoich przeciwników, którzy zamiast słuchać jego słów, postanawiają zniszczyć go. Jeremiasz przypomina Bogu o swojej wiernej służbie i o tym, jak wstawiał się za swym ludem, mimo ich odrzucenia jego orędzia. To czytanie podkreśla trudności, z jakimi boryka się prorok wierny swojemu powołaniu.

Ewangelia według św. Mateusza opisuje drogę Jezusa do Jerozolimy, gdzie ma być ukrzyżowany. Jezus otwarcie mówi swoim uczniom o swoim nadchodzącym cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Następnie odpowiada na prośbę matki synów Zebedeusza, która prosi, aby jej synowie zasiedli po jego prawej i lewej stronie w królestwie. Jezus mówi, że miejsca te są przeznaczone dla tych, których Ojciec wybrał. Naucza, że wielkość w królestwie Bożym nie polega na władzy i zaszczytach, ale na służbie i poświęceniu. Jezus podkreśla, że przyszedł, aby służyć, a nie aby być obsługiwanym, i aby dać swoje życie jako okup za wielu.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie pokazuje cierpienie i wytrwałość Jeremiasza w obliczu przeciwności, a Ewangelia uczy o prawdziwej wielkości, która polega na służbie i poświęceniu na wzór Jezusa Chrystusa.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Miej odwagę, by wiernie służyć i świadczyć prawdę, nawet w obliczu przeciwności, i naśladuj Jezusa, który przyszedł służyć i poświęcić swoje życie za innych.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram