1. czytanie (1 P 1, 10-16)

Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty».

Ewangelia (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania przypominają nam o niezwykłej wartości nadziei i wiary. W pierwszym czytaniu, Święty Piotr opowiada nam o prorokach, którzy przewidzieli łaskę przygotowaną dla nas przez Boga. Mimo że proroctwa były skierowane do nas, prorocy nie doświadczyli ich spełnienia. To my jesteśmy obdarowani wiedzą o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu. Piotr zachęca nas, abyśmy żyli w nadziei na tę łaskę, zachowując się święcie, bo tak jak Bóg jest święty, i my mamy dążyć do świętości.

Ewangelia przedstawia rozmowę Jezusa z Piotrem, który zauważa, że on i inni uczniowie opuścili wszystko, aby pójść za Chrystusem. Jezus obiecuje, że nikt, kto z powodu Niego i Ewangelii zrezygnował z domu, rodziny czy majątku, nie zostanie bez nagrody. Otrzyma wiele razy więcej już w tym życiu, mimo prześladowań, a w przyszłości życie wieczne. Przypomina nam to, że prawdziwe błogosławieństwo i nagroda nie leżą w bogactwie materialnym, ale w bliskości z Bogiem i życiu według Jego woli.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań wynika nauka, że nasza wiara i nadzieja w Boże obietnice są fundamentem naszego życia. Mimo różnych trudności i wyzwań, powinniśmy dążyć do świętości i zaufać, że Bóg nagrodzi naszą wierność i poświęcenie. W życiu duchowym ważne jest, aby pamiętać: prawdziwa wartość nie tkwi w tym, co materialne, ale w duchowej bliskości z Bogiem i życiu zgodnie z Jego naukami.

Żyjmy w nadziei i świętości, pamiętając, że wierność Bogu przyniesie nam nie tylko błogosławieństwa w tym życiu, ale i obietnicę życia wiecznego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram