Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 30.01.2024

Słowo na Dziś – 30.01.2024

1. czytanie (2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3)

Śmierć Absaloma

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 

Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom utkwił głową w terebincie i zawisł między niebem a ziemią, a muł, który był pod nim, popędził dalej. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba: “Widziałem Absaloma wiszącego na terebincie». Joab wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy, zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik zawołał i przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział: “Jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę!” Następnie przybył Kuszyta i powiedział: “Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość, wybawiając cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie”. Król zapytał Kuszytę: “Czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi?” Odpowiedział Kuszyta: “Niech się tak stanie ze wszystkimi wrogami pana mojego, króla, i ze wszystkimi, którzy złośliwie przeciw tobie powstali, jak z tym młodzieńcem”. Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc, tak mówił: “Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Obym ja umarł zamiast ciebie! Absalomie, mój synu, mój synu!” Joabowi zaś doniesiono: “Król płacze. Rozpacza z powodu Absaloma”. Tak więc zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: “Król martwi się z powodu swego syna”.

Ewangelia (Mk 5, 21-43)

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: “Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: “Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: “Kto dotknął mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: “Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: “Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: “Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: “Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: “Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: “Talitha kum”, to znaczy: “Dziewczynko, mówię ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają dwie bardzo różne historie, ale obie uczą nas ważnych lekcji życiowych.

Pierwsze czytanie opowiada o tragicznym losie Absaloma, syna króla Dawida. Absalom, który buntował się przeciwko swojemu ojcu, zginął w dramatycznych okolicznościach, zawisając na drzewie. Jego śmierć przyniosła królowi Dawidowi ogromny ból i żal, mimo że Absalom był jego wrogiem. Ta historia pokazuje nam skomplikowane relacje rodzinne i emocje, które mogą towarzyszyć konfliktom wewnętrznym. Uczy nas, że nawet w sytuacjach konfliktu, miłość rodzicielska pozostaje silna i że żal po stracie bliskiej osoby może być ogromny, niezależnie od wcześniejszych konfliktów.

Drugie czytanie przedstawia cud uzdrowienia dokonany przez Jezusa. Opowiada o kobiecie cierpiącej na upływ krwi, która wiarą w Jezusa uzyskała uzdrowienie, oraz o wskrzeszeniu córki Jaira. Te opowieści pokazują moc wiary i nadziei. Uczą nas, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nasza wiara może nas prowadzić do uzdrowienia i że Jezus jest zawsze gotowy nas wysłuchać i pomóc.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina nam o złożoności relacji rodzinnych i głębokim bólu, który może towarzyszyć stracie bliskiej osoby. Drugie czytanie uczy nas o sile wiary i nadziei w obliczu trudności. Obie historie pokazują, że w naszym życiu mogą nastąpić zarówno tragiczne, jak i cudowne wydarzenia, a nasza reakcja na te wydarzenia definiuje naszą duchową podróż.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: W trudnościach życiowych i relacjach rodzinnych, pamiętaj o sile miłości, wiary i nadziei.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram